Dangas, Ķekava 8060 m2

Pārdots

Dangas, Ķekava 8060 m2

Zemesgabals pie Odukalna ar plašām izmantošanas iespējam. Šeit ir atļauts būvēt savrupmāju, viesnīcu, 
tirdzniecības un pakalpojuma objektus, sporta objektus u.c. Zemi var dalīt vairākos zemesgabalos.

Platība - 8060 m2

Cena — 12 900 EUR

Papildus informācija pa tel. +371 9212324  +26016151