Ispašu-Grūbas, Olaine

Pārdots

Ispašu-Grūbas, Olaine

Zemes gabala tiešā tuvumā ir pilsētas centralizētās komunikācijas – elektrība, gāzesvads, kanalizācija. No ielas puses ir izveidota nobrauktuve, kur plānota iebraukšana uz zemes gabalu. Zemes gabalam ir taisnstūrim līdzīga forma.

Zemes gabals atrodas aptuveni 20 km attālumā no Rīgas. Teritorijā, kurā atrodas objekts, pārsvarā izvietota noliktavu, ražošanas ēku apbūve.

Saskaņā ar Olaines pilsētas teritorijas plānojumu, zemes gabala atļautā izmantošana ir noliktavu apbūves teritorija. Zemi var dalīt pa 5 000 m2.

Platība –  3,29 ha.

 

Papildus informācija pa tel. +371 29 61 61 64