Menu
Your Cart

Mērniecība

Topogrāfiskā uzmērīšana

Veicam topogrāfisko uzmērīšanu un izgatavojam topogrāfiskos plānus (2D un 3D formātā).
Mērogi: 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000.
Nepieciešamie dokumenti un informācija topogrāfijas pakalpojuma pasūtīšanai:
- kontaktinformācija;
- kadastra numurs, objekta adrese;
- uzmērāmās teritorijas skice (nepieciešams, ja uzmērāmā teritorija nesakrīt ar zemes īpašuma robežām).
Minimālais izgatavošanas laiks ir  2 nedēļas.
Topogrāfijas plāna izgatavošanā ietilpst saskaņošana ar inženierkomunikāciju turētājiem un būvvaldi.
Veicot topogrāfijas pasūtīšanu, ir iespējams precizēt un atrunāt topogrāfiskās uzmērīšanas nianses un papildu prasības attiecībā uz topogrāfiskās uzmērīšanas tehnisko izpildi.

Izpilduzmērījumi ēkām, būvēm un komunikācijām

Izgatavojam izpilduzmērījuma plānu ēku pamatu un jaunbūvju ierakstīšanai zemesgrāmatā. Veicam inženierkomunikāciju nospraušanu un uzmērīšanu. Izgatavojam izpildshēmu apakšzemes un virszemes komunikācijām.
Nepieciešamie dokumenti un informācija izpilduzmērījuma pasūtīšanai:
- kontaktinformācija;
- kadastra numurs, objekta adrese;
- zemes vienības robežu plāns;
- projekts papīra un digitālā veidā.
Izpilduzmērījuma minimālais izgatavošanas laiks ir 2 nedēļas.
Izpilduzmērījuma plāna izgatavošanā ietilpst saskaņošana ar būvvaldi.
Pasūtot izpilduzmērījumu, ir iespējams precizēt un atrunāt uzmērīšanas nianses un papildu prasības attiecībā uz izpilduzmērīšanas tehnisko izpildi.

Zemes robežu plāni

Aktualizējam un izstrādājam zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānus. Plānus reģistrējam Valsts zemes dienestā. Izstrādājam zemes transformācijas plānus transformējamai platībai. Uzmērām dabā atzīmētu transformēto platību vai izliekam to pēc projekta. Nostiprinām transformācijas robežas dabā   un izstrādājam transformācijas plānu. Izstrādājam  zemes nomas plānus un zemes lietošanas plānus.
Nepieciešamie dokumenti un informācija vēlamā plāna pasūtīšanai:
- pasūtītāja kontaktinformācija;
- objekta adrese, kadastra numurs.

Kadastrālā uzmērīšana

Zemes kadastrālā uzmērīšana ietver:
- ierosinātāja un pierobežnieku uzaicināšana piedalīties zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā;
- robežu noteikšanu apvidū;
- kupicas izveidošanu un vizūrstigas ierīkošanu apvidū (nodrošina pasūtītājs vai pēc vienošanās);
- robežas un situācijas elementu uzmērīšanu apvidū;
- zemes robežu plāna, situācijas plāna, apgrūtinājumu plāna sagatavošanu un saskaņošanu;
- zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Valsts zemes dienestā datu aktualizācijai.
Minimālais kadastrālās uzmērīšanas izpildes laiks ir 2 mēneši.

Robežu apsekošana un atjaunošana

Ja robežas un robežzīmes izzudušas vai iznīcinātas, viss īpašums uzreiz nav jāpārmēra. Piedāvājam tās apsekot un atjaunot  konkrētam robežas posmam.

Situācijas plāni

Uzmērām apvidus situāciju teritorijā un izstrādājam situācijas plānu. Aprēķinām un atspoguļojam esošās platības plānā.
Nepieciešamie dokumenti un informācija situācijas plāna pasūtīšanai:
- kontaktinformācija;
- kadastra numurs, objekta adrese;
- uzmērāmās teritorijas skice (nepieciešams, ja uzmērāmā teritorija nesakrīt ar zemes īpašuma robežām).

Būvasu nospraušana, ģeodēziskā kontrole

- Ēku un būvju asu nospraušanu dabā saskaņā ar projektu. Sagatavojam būvasu nospraušanas aktu;
- izpildīto būvniecības darbu ģeodēziskā kontrole un izpilduzmērījuma plānu, aktu sagatavošana;
- ēku un būvju deformācijas noteikšana un atbilstošu plānu, aktu sagatavošana;
- dažādu uzstādīto konstrukciju izbūves pārbaude pēc projekta un atbilstošu plānu, aktu sagatavošana;
Nepieciešamie dokumenti un informācija pakalpojuma pieteikšanai:
- kontaktinformācija;
- kadastra numurs, objekta adrese;
- projekts papīra un digitālā veidā.

Zemes sadales (ierīcības) projekts

Zemes ierīcības projektu izstrādā:
- zemes vienību robežu pārkārtošanai;
- zemes vienības daļas apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai;
- zemes vienību sadalīšanai;
- zemes vienību konsolidācijai;
- piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai;
- pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām);
Nepieciešamie dokumenti un informācija ierīcības projekta pasūtīšanai:
- kontaktinformācija;
- pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi;
- būvvaldes nosacījumi projekta izstrādei.
Minimālais zemes ierīcības projekta izstrādes laiks ir 3 mēneši.

Apjoma aprēķināšana

Topogrāfiski uzmērām platības, kurās notikusi derīgo izrakteņu (smilts, grants, dolomīts, māls un citu) ieguve. Aprēķinām iegūto apjomu un sastādām derīgo izrakteņu ieguves apjoma aprēķina aktu iesniegšanai Valsts vides dienestā un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā. Veicam kūdras lauku instrumentālo uzmērīšanu. Uzmērām un apsekojam novadgrāvjus, ugunsdzēsības baseinus un citus elementus.
Nepieciešamie dokumenti un informācija apjomu uzmērīšanas pasūtīšanai:
- kontaktinformācija;
- kadastra numurs, objekta adrese;
- uzmērāmās teritorijas skice (nepieciešams, ja uzmērāmā teritorija nesakrīt ar zemes īpašuma robežām).

 

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu.